Lezing

Vooralsnog staan er 2 verschillende lezingen gepland. Met de lezingen hoop ik je te inspireren om het pad op te gaan van bewustwording en zelfontwikkeling, zodat je uiteindelijk meer in jouw autonome kracht zult komen.

Ook hoop ik dat je anders gaat kijken naar bijvoorbeeld de psychische labels, verslaving(en) en/of gedragsproblemen van jezelf, je kinderen en je omgeving. Je zult ontdekken dat ik veel disbalansen en ‘ziektes’ niet als blijvend zie, maar dat ze in mijn ogen wel degelijk te voorkomen, te helen en te overwinnen zijn.

Ik vraag een bijdrage van € 15,- per lezing, te voldoen bij aanvang van de lezing.

Dit zijn de 2 lezingen:

“Op weg naar jouw Overwinning”

In deze lezing geef ik je mijn visie hoe je kunt werken aan het overwinnen van emotionele ballast, psychische disbalansen, verslavingen en gedragsproblemen. Een uitleg hoe je weer met jezelf in balans kunt komen en welke stappen je ervoor kunt gaan zetten. In deze lezing geef ik een nadere uitleg van de handvatten die ik uitgebreid in het boek omschrijf

.

“Anders kijken naar labels”

In deze lezing leg ik je uit wat de boodschap is onder een psychisch label of een gedrag. Labels worden vaak gezien als ‘ziektes’, waardoor het lijkt dat ze niet meer te overwinnen zijn. Dankzij mijn eigen ervaring en verwerkingsprocessen kijk ik daar anders tegenaan. Deze andere kijk is noodzakelijk wil je jouw disbalansen echt kunnen verwerken en overwinnen.