Eerder verschenen

bekijk-ze-eens-als-mensen-cover

Een boek waarmee ik een bewustwording op gang wil brengen dat een mens veel meer is dan wij vaak aan de buitenkant kunnen zien en dat de basis van ons gedrag, ons denken, ons voelen en ons handelen wordt gelegd in de eerste 18 levensjaren. Het gezin waarin je opgroeit, de omstandigheid waarin dat gebeurt, je schooltijd en je omgeving hebben een allesbepalend effect op de start die wij als kind in dit leven maken en hoe wij ons als volwassene neerzetten in ons leven.

Wij leven in een maatschappij waarin een diversiteit aan ‘stickers en negatieve benamingen’ te pas en te onpas op onze kinderen, onze jeugd en onszelf worden geplakt. Stickers beperken ons enorm in ons Zijn en laten ons vaak handelen vanuit Ego (het hoofd) en minder vanuit ons hart. Ik hoop met het boek de lezer een eind op weg te helpen in haar of zijn ont-wikkeling en bewust-wording. Je zult dichter bij jouw zielskwaliteiten komen en meer zicht krijgen op wie je werkelijk bent. Ik geef je handvatten hoe jij je ‘kelders met emoties’ kunt legen en je ‘berging met verborgen kwaliteiten’ kunt uitpakken. Je hart zal daardoor helen en opengaan, waardoor jij meer in je autoriteit zult komen en een vitaler en gelukkiger leven kunt leiden.

Het boek is te verkrijgen als pocket uitgave (€ 15,-) en als E-book (€ 5,-), 269 pagina’s.

Wil je de pocket uitgave bestellen, maak dan € 15,- over op rekening NL86TRIO01984 37 307 t.n.v. Rob Derksen.
Vermeld je naam en volledige adres bij de overmaking, zodat ik je het boek kan sturen.

Wil je de E-book versie, maak dan € 5,- over op rekening NL86TRIO01984 37 307 t.n.v. Rob Derksen en vermeld dan je naam en email adres, zodat ik je het bestand kan mailen.

Het boek is ook te bestellen bij boekhandels en diverse internetaanbieders.

Je kunt het boek inzien en de eerste pagina’s van elk hoofdstuk lezen door te klikken op Inzage exemplaar

 

Een aantal recensies:

David Bloch:

Dit handzame en prettig leesbare boek is zowel een openhartig verhaal van Rob over zijn eigen achtergrond en de duidelijke aanleiding om een bepaald levenspad te volgen, als een betoverende en pakkende uiteenzetting van hoe het anders kan en mag – mits je bereid bent om buiten reguliere structuren te denken, te handelen en te laten behandelen.

Het boek maakt ons enorm bewust van de invloed die onze jeugdperiode heeft gehad op ons Zijn. In die periode krijgen wij de basis mee van onze ouders/opvoeders, die het uitgangspunt is voor hoe een mens zich na haar of zijn 18e levensjaar gaat manifesteren. Een voor sommige confronterend hoofdstuk, maar ‘noodzakelijk’ voor het proces van bewust-wording.

Als voorbeeld voor de noodzaak van persoonlijke ontwikkeling vergelijkt Rob de weggestopte emoties met de kelder van een huis. In de loop der jaren raakt de kelder vol met dozen en allerlei spullen die eigenlijk weggegooid hadden moeten worden. Je eigen ‘kelder’ met onverwerkte, vaak emotioneel beladen gebeurtenissen is oneindig groot, en functioneert als ballast die je energie, vitaliteit en oprechte daadkracht in het NU danig in de weg staat. Ook praat hij over de ‘berging’ van je huis. In de berging liggen allerlei kwaliteiten opgeslagen, die je om wat voor reden dan ook niet meer durft of kan gebruiken. Uitpakken van je berging laat je handelen vanuit een innerlijke, autonome kracht. Er zijn vele therapeutische benaderingen die het opruimen van je kelder en het uitpakken van je berging ondersteunen. In plaats van een overzicht te geven – iedereen moet toch zijn eigen weg vinden – geeft Rob tal van krachtige voorbeelden van individuen die hun ‘problemen’ hebben weten om te zetten in positieve, doelgerichte levensvaardigheden. En het middel? Bij het ‘ingaan van je ‘kelder’ en ‘berging’, ben je aan het verwerken. Iets heel anders dan ‘een plekje geven’. Verwerken betekent; het onder ogen komen van oude vastzittende emoties en beperkende overtuigingen en daar het werk op te doen dat noodzakelijk is om te leven vanuit een nieuw verworven eigen waarheid:

Je wordt steeds wijzer als je alsnog de lessen oppakt die je als kind alleen maar kon beleven.
Je wordt steeds ‘grootser’ als je de opgeslagen kwaliteiten uit je berging inzichtelijk maakt, aanneemt en uitpakt.

Wat mij zo aanspreekt in dit boek is juist dát het me aanspreekt. In gewone taal (dus niet hoogdravend noch academisch, evenmin ‘Jip en Janneke’), met voorbeelden die de levenslessen illustreren zodat ik mee kan voelen en ook mijn eigen conclusies kan trekken. Verder – en dit is een zuiver persoonlijke zaak – ben ik heel blij met de wijze waarop Rob de spirituele dimensie behandelt. Juist deze dimensie zorgt voor de nodige ‘slagroom op de taart’ en plaatst de ‘problemen’ in het verhelderende licht van de ontwikkeling van je ware Zelf.

Ik ervaar dit boek als een toegankelijke ‘must’ voor een ieder die zowel aan zijn pad van ontwikkeling begint, als voor hen die al langer op weg zijn en open staan voor waardevolle en inzichtrijke bijval.

Nina Krockow:

“Emoties moeten verwerkt worden, niet een plekje krijgen“ is precies wat ik altijd naar anderen heb uitgelegd voordat een finale burn-out mij duidelijk maakte dat de tijd rijp was om naar mijn eigen kelders af te gaan dalen. Tijdens deze voor mij meest vreemde tijd van mijn leven heeft mijn (onder)bewustzijn dit schitterende en inspirerende boek van Rob Derksen gelezen.

Als spiritueel ingesteld mens heeft mij zijn benadering over het ontstaan van gedragsproblemen en psychische klachten meteen geboeid. Zijn visie raakte mijn innerlijke kennis en wist alsnog handvaten aan te reiken om me zonder angst over te kunnen geven aan de noodzaak finaal op te gaan ruimen. Mijn kelder sprong letterlijk open en daar stonden ze: de wellicht meest oude dozen met de inhoud waarmee alles begon.

Het door Rob Derksen gekozen concept van kelder, berging en schaduwkanten sprak mij als creatieve en visuele geest tot de verbeelding. Vooral de schaduwkanten van de ouders ont-dekken en leren accepteren hebben mij geholpen een enorme mildheid te gaan ontwikkelen naar de ouder en hierdoor naar mezelf toe.

Daarnaast zet het boek aan de eigen stickers te gaan benoemen, na te denken over je ontwijkingpatronen, je familieverhoudingen en diepste kwetsuren uit de kindsheid; alles met de nodige afstand doordat de auteur ervoor kiest de meest uiteenlopende persoonlijke en hypothetische situaties te schetsen. Dit geeft de lezer de ruimte te mogen ervaren, wat wel en wat niet bij hem past.

Klachten en disbalansen zijn het resultaat van onverwerkte emoties, emoties die herleefd moeten worden om op te kunnen lossen. Het veel gepreekte bewust loslaten werkt na mijn mening dan ook niet. Heling begint als je het lef hebt “los te laten komen” waardoor de emotionele lading kan verdampen (oplossen) en het residu in de vorm van bewust geworden kennis en wijsheid nieuwe toekomstige keuzes zal gaan beïnvloeden. Rob Derksen reikt dan ook geen mentale oefeningen aan voor het principe “loslaten”, zoals vele andere boeken, maar spreekt naar het hart van de lezer; de plek waar ont-wikkeling plaats moet gaan vinden.

Elk mens leeft niet ten volste door zijn stickers of er nu sprake is van een psychische klacht of niet. Rob Derksen weet met zijn visie een veilige omgeving te creëren waarin “los laten komen” oordeelsvrij aangemoedigd wordt. De auteur en de lezer ontleden zichzelf. Prachtig!

Sarah Morton:

(auteur van onder andere: ‘Afwijkend en toch zo gewoon’, ‘Wat je niet verteld is’ en ‘Ziek van angst’.

In ‘Bekijk ze eens als mensen’ geeft de auteur zijn visie weer op psychische klachten en sociale problemen.

De titel zegt al veel.

Na zijn burn-out werd Rob Derksen wakker en stond hij stil bij wat hij echt wilde en wat belangrijk voor hem was. Hij is zich gaan toeleggen op het helpen van mensen die vast zijn gelopen of met andere problemen kampen. Hij coach mensen in zelf-ontwikkeling, bewustwording en traumaverwerking.

Volgens de auteur heeft ieder mens een gave, vitale en autonome ziel. Door trauma’s, angsten en oordelen door de opvoeders en omgeving, raakt die ziel bedekt.

Wat wij in onze kinderjaren meemaken, bepaalt grotendeels hoe we in het leven staan, met andere mensen omgaan en welk levenspad we bewandelen.

Zelf groeide Rob Derksen op in een streng gelovig gezin. Er was geen ruimte voor een eigen mening, de vader maakte ideeën die niet in zijn straatje pasten, belachelijk. Ook de moeder kon niet echt liefde tonen.

Om te overleven ging ‘kleine Robbie’ druk gedrag vertonen. Hij kon niet stilzitten.

Altijd was hij aan het dansen, zingen, bewegen en sporten. Dat was zijn lust en zijn leven. Naar buiten toe was hij vrolijk, van binnen voelde hij zich eenzaam en ongelukkig.

Ook met zijn voorkeur voor jongens en mannen kon hij geen kant op thuis. Buiten de deur had hij intieme afspraakjes. Daarin hoopte hij liefde en verbondenheid te vinden, die hij thuis zo miste.

Over zijn jeugd is hij heel open en eerlijk en dat vind ik ook de mooiste stukken uit het boek. Ik kan het meevoelen alsof ik er zelf bij was. Het greep me af en toe bij de keel.

Volgens de auteur heeft het gezin waarin hij opgroeide hem achteraf de beste groeikansen en levenslessen meegegeven. Ook kan hij zich steeds meer leuke momenten herinneren.

De schrijver maakt duidelijk onderscheid tussen wie iemand in wezen is en zijn gedrag en klachten, waar in de psychiatrie mensen etiketten opgeplakt krijgen en niet meer weten wie ze zijn.

Wanneer je jezelf en het verleden aangaat en de emoties van toen kunt verwerken, kun je steeds dichter bij jeZelf komen en bij je roeping.

Je kunt weer vanuit je hart leven in plaats van uit je hoofd.

Ook jongeren die overlast (herrie of rommel) veroorzaken, hebben anderen nodig die hen zien als mens. Het gedrag kun je afwijzen, zolang je de jongeren zelf accepteert en openstaat voor wie ze zijn.

Het onderscheid tussen gedrag en wie iemand is, trekt de auteur ver door. Ook degenen die iemand mishandeld of verkracht hebben hebben diep van binnen een zuivere kern. Ook zij zijn kind geweest.

De auteur legt uit dat hij deze daden afkeurt en hij begrijpt ook dat het voor veel mensen niet te doen is, de dader als mens te zien.

Bij mij komt dan de vraag op in hoeverre de agressor het slachtoffer als mens zag.

Veel thema’s komen uitgebreid aan bod, van verslaving, depressie, burn-out, geweld, seksueel misbruik, tot het verwerken van de kindertijd, de zin van het leven en een reis van de ziel.

Ook beschrijft hij de rol van de psychiatrie, jeugdzorg en politie in de maatschappij. Naast de schaduwkanten zichtbaar maken, wijst de auteur ook op manieren om een positieve wending te geven aan ons leven en aan psychische problemen.

Al met al een heftig verslag.

Een boek dat niet zou mogen ontbreken in de collectie van hulpverleners, ouders en anderen die te maken hebben met deze thema’s.

Banger Sisters:

In ‘Bekijk ze eens als mensen’ geeft schrijver Rob Derksen zijn visie op wie we werkelijk zijn. Door opvoeding, maar ook door opgelopen trauma’s en zogeheten emotionele ballast kan het zijn dat je anders bent geworden dan je in feite diep van binnen bent. Een mooi voorbeeld hiervan is de etiketten die kinderen vaak opgeplakt krijgen. Met het opplakken van deze etiketten beïnvloedt dat het handelen, benaderen en de opvoeding. Wanneer je deze etiketten danwel vooroordelen opzij zet kom je tot het diepere van de persoon, de kern. Door bewustwording hiervan leer je de persoon kennen en weet je waar de sterke en zwakke punten liggen.

Om het verhaal beeldend te maken is Rob uitgegaan van zijn eigen verleden. Zo vertelt hij over zijn opvoeding, de basis die in feite voor hem is gelegd. Wanneer hij hier later op terug kijkt ziet hij dat de punten die hem eerder verdrietig maakte wel nodig zijn geweest om te begrijpen waar het uiteindelijk om draait. Ook in zijn verdere leven ziet hij dat dingen anders zijn gelopen omdat dat wellicht van hem werd verwacht, niet omdat dat zijn eigenste diepere keuze zou zijn geweest.

Waar het vooral op neerkomt in Bekijk ze eens als mensen is om mensen daadwerkelijk als mensen te bekijken. Om even het etiket te vergeten en te kijken wat waar vandaan komt en wat je er wel mee kunt. Of zoals Rob zelf mooi weet te omschrijven: kijken en denken met je hart in plaats van altijd alleen maar met je verstand.
Bekijk ze eens als mensen is geschreven op een open en duidelijke wijze, wat zorgt dat het een prettig boek is om te lezen. Het zet je aan tot nadenken, maar daar is dit boek dan ook voor bedoeld. Ben je geïnteresseerd in boeken die je dieper laten nadenken over hoe we zijn als mensen en hoe we in elkaar zitten, dan mag je dit boek zeker niet missen.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *